Instructie Oxidestuc

OXIDESTUC
HANDLEIDING + TECHNISCH INFORMATIEBLAD
PRODUCTOMSCHRIJVING
Oxidestuc is een eenvoudig aan te brengen en kant-en-klare pasta voor toepassing op
wanden, meubels, planken en werkbladen. Oxidestuc bevat een glanseffect, de mate
hiervan is afhankelijk van het opschuren.

GEBRUIK
- Kan op muren, meubels, planken en werkbladen worden aangebracht vanwege de
sterke hechting
- Verkrijgbaar in de kleuren: Goud, Brons, Koper, Aluminium, Roest en Staal
- Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Oxidestuc kan worden gebruikt voor:
- het afwerken en decoreren van muren, meubels, planken en werkbladen

WIJZE VAN AANBRENGEN
Oxidestuc wordt aangebracht in twee lagen. Voordat u de eerste laag Oxidestuc
aanbrengt, dient het oppervlak glad, schoon en vrij van oneffenheden te zijn.

VOORBEREIDING
Oxidestuc is een metaallook afwerking, welke met minimale laagdikte wordt opgebracht.
Een egale en vlakke ondergrond is vereist.
De ondergrond dient altijd te worden behandeld met Ecohecht. Ecohecht is speciaal
ontwikkeld voor het voorbereiden, in stand houden, verzegelen en optimaliseren van de
dichtheid en hechting van zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden.
De Ecohecht dient in twee lagen te worden aangebracht. Op zuigende ondergronden kan
Ecohecht met water tot 15% verdund worden. Ecohecht kan met een kort- of langpolige
roller egaal worden aangebracht. Breng de eerste laag dun aan en wacht vervolgens tot
de vloer handdroog is. Vanaf dat moment kan de tweede laag Stone Age Ecohecht
worden aangebracht. Het totale verbruik van Stone Age Ecohecht ligt tussen de 50 – 100
gram per m². Schuur het te bewerken oppervlak 24 uur voor het aanbrengen van de
Oxidestuc op met korrel P120.

AANBRENGEN OXIDESTUC
Voordat de Oxidestuc aangebracht wordt, kan er voor gekozen worden om eerst een
laag basebeton basa in vergelijkbare kleur aan te brengen. Dit geeft het eindresultaat
een ander effect, zorgt ervoor dat het verbruik van het oxidestuc lager is en maakt het
een harder geheel.
Nadat het schuren volbracht is, kan de Oxidestuc worden aangebracht. De Oxidestuc
dient klontvrij te zijn alvorens het aangebracht wordt. De Oxidestuc wordt in twee lagen
opgebracht. Breng de Oxidestuc aan met een plamuurmes of een rood spackmes. De
eerste laag dient dekkend, maar dun opgebracht te worden (ca. 400 gram per m²). De
tweede laag Oxidestuc dient al schrapend opgebracht te worden (ca. 250 gram per m²).

AFWERKING (Kleuren Goud, Brons, Koper, Aluminium en Staal)
Na het aanbrengen van de Oxidestuc dient het oppervlak nog te worden gepolijst.
Gebruik hiervoor korrel P400 schuurpapier en vervolgens korrel P1000 (indien een nog
fijner resultaat gewenst is, kunt u ervoor kiezen om de Oxidestuc te polijsten met een
sponspad tot en met een korrelgrootte van P6000). Neem het gepolijste oppervlak
tussendoor en nadien rustig af met een droge doek. Tot slot dient het oppervlak – voor
een vlekbestendig eindresultaat – te worden afgewerkt met SA 2K-PU Basic-Coat, SA PU
Protect of SA Basic-Wax.

Voor meer informatie over de (wijze van) toepassing van Stone Age Ecohecht, 2K-PU
Basic-Coat, Stone Age Basic-Wax en/of PU Protect wordt verwezen naar het
desbetreffende Handleiding / Technisch Informatieblad.

AFWERKING (Kleur Roest)
Na het aanbrengen van de tweede laag Oxidestuc Roest, dient het oppervlak voorzien te
worden van de Activator. Dit kan gedaan worden direct na het aanbrengen van de tweede laag Oxidestuc (nat op nat), dit kan gedaan worden wanneer de tweede laag Oxidestuc droog is en dit kan gedaan worden na het polijsten.
Standaard wordt er een spray meegeleverd, hiermee kan het oppervlak beneveld worden.

Tamponeren is ook een optie. Het oxidatieproces stopt, wanneer het oppervlak niet meer
vochtig is van de activator. Is er meer roest effect gewenst, dan kan het oppervlak
opnieuw voorzien worden van activator.
Nadat de oxidatie is gestopt kan het oppervlak gepolijst worden, maar is niet nodig. Tot
slot dient het oppervlak – voor een vlekbestendig eindresultaat – te worden afgewerkt
met SA 2K-PU Basic-Coat, SA PU Protect of SA Basic-Wax.
Voor meer informatie over de (wijze van) toepassing van Stone Age Ecohecht, 2K-PU
Basic-Coat, Stone Age Basic-Wax en/of PU Protect wordt verwezen naar het
desbetreffende Handleiding / Technisch Informatieblad.

Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid, werkpraktijk
en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging,
hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.
!! Let op: nadat het Stone Age-product is aangebracht op een vloer, mag deze vloer –
in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook
wanneer de vloer al in gebruik is!) nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden
mogelijk storende afdrukken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de
vloer. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade,
indien de betreffende vloer tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.

VOORWAARDEN VOOR APPLICATIE
- Vereiste kamertemperatuur van 18 - 25 ⁰C
- Vereiste materiaal- en oppervlaktetemperatuur van 12 - 18 ⁰C
- Relatieve vochtigheid: 40 - 70%

VERBRUIK
Stone Age Ecohecht : 50 – 100 gram per m²
Stone Age Oxidestuc 1e laag : 400 gram per m²
Stone Age Oxidestuc 2e laag : 250 gram per m²
Stone Age Coating : Stone Age 2K-PU Basic-Coat, PU Protect of Basic-Wax

PRESENTATIE
Emmer van 2 kilogram, klaar voor gebruik, goed voor 3 m² (twee lagen).

BEWAARTERMIJN
Tot 12 maanden na de productiedatum, mits afgesloten bewaard in de originele emmer
en niet blootgesteld aan het weer en/of vochtigheid.

DUURZAAMHEID
Oxidestuc wordt op een zorgvuldige manier vervaardigd om de CO2-uitstoot te
minimaliseren, natuurlijke bronnen te beschermen en zowel afval als mogelijke milieu- en gezondheidsrisico's te verminderen. Oxidestuc is een 100% ecologisch en natuurlijk product.

SPECIFICATIES
Type / Uiterlijk : Pasta
Dichtheid : 2,3 kg / l
Maximaal aan te brengen dikte : 300 gr / m²
Vuurbestendigheid (EN 13501-1) : A1
- Bestand tegen UV-straling
- Behoudt zijn eigenschappen bij extreme (weers)omstandigheden (- 30 °C tot + 60 °C)
- Als pasta niet ontvlambaar. Ontbrandt licht (zonder vlammen) in droge toestand
op 250 °C
- Zodra de Oxidestuc is uitgehard en is beschermd met de voorgeschreven coating,
wordt deze wasmiddel- en waterafstotend.

ONDERHOUD
Voor het reinigen en onderhouden van Oxidestuc adviseren wij om SA Protector te
gebruiken. Door SA Protector regelmatig te gebruiken, kan de typische Oxidestuc-look
worden behouden. Wanneer Oxidestuc op uw vloer wordt aangebracht, adviseren wij u
om uw meubels te voorzien van een speciale bescherming zoals geleverd door Scratch No More (www.scratchnomore.nl).

SPECIALE VOORSCHRIFTEN
Dit product bevat cementvervangers en metalen deeltjes. Vermijd contact met ogen en
huid, evenals inademing van stof. Gebruik rubberen handschoenen en een veiligheidsbril.
Buiten het bereik van kinderen houden. Breng de Oxidestuc niet aan bij een
kamertemperatuur lager dan 5ºC of hoger dan 30ºC. Lege emmers dienen te worden
weggegooid in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

AANVULLENDE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van chemische
producten, dienen gebruikers van deze producten kennis te nemen van het meest
recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van fysieke, ecologische, toxicologische en
andere veiligheid gerelateerde gegevens.

DISCLAIMER
Deze informatie en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen
en het gebruik van Stone Age-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van
onze huidige ervaring(en) en productkennis. Deze informatie geldt ten aanzien van
producten die onder normale omstandigheden en op correcte wijze zijn opgeslagen,
behandeld en aangebracht, in overeenstemming met de adviezen van Stone Age. In de
praktijk zijn verschillen in materialen, ondergronden en feitelijke (werk)omstandigheden
ter plaatse van dien aard, dat geen enkele garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid (die voortvloeit uit welke rechtsverhouding dan ook) kan worden afgeleid uit deze informatie of van
eventuele (zowel mondeling als schriftelijk) door Stone Age verstrekte adviezen.
De gebruiker van de producten dient de geschiktheid van de producten te testen voor de
beoogde toepassing en het beoogde doel. Stone Age behoudt zich het recht voor om de
eigenschappen van haar producten ten allen tijde te wijzigen. De eigendomsrechten van
zowel Stone Age als derden moeten worden gerespecteerd. Alle opdrachten aan Stone
Age zijn onderworpen aan de huidige van toepassing zijnde verkoop- en
leveringsvoorwaarden.

CE KEURMERK
De geharmoniseerde Europese norm EN 13813 ,, Bedekkingsmateriaal en
vloerbedekkingen – materiaaleigenschappen en -vereisten’’ geeft specifieke vereisten ten
aanzien van dekvloeren bij het gebruik in vloerconstructies. Structurele dekvloeren of
coatings, welke bijvoorbeeld bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn
uitgesloten van deze norm. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden dekvloeren
vallen onder deze norm. Deze vloeren dienen CE-gelabeld zijn volgens bijlage ZA. 3, tabel
ZA. 1.5 en 3.3 en voldoen aan de eisen van de Bouwproductenrichtlijn (89/106).


Instructie wandafwerking - Instructie vloerafwerking - Instructie meubelafwerking - Instructie Oxidestuc - Instructie Stucco Puro - Opstookprotocol

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2013 - 2023 stucadoorsproducten.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel